Jarosławiec 10
63-000 Środa Wlkp.


+48 61 28 78 903

sekretariat@domseniora.fzk.pl

Występ dzieci i młodzieży z zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej

23.09.2016

W dniu 23 września, w godzinach popołudniowych, wystąpił z bogatym repertuarem dla Naszych Mieszkańców Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej. Młodzi artyści zaprezentowali z dynamizmem i rozmachem polski folklor ludowy, pokazując jednocześnie kunszt, autentyzm i piękno polskiego stroju ludowego.

Program artystyczny obejmował piosenki patriotyczne z podziałem na chłopców i dziewczynki, na głosy, w kanonie oraz tańce np. polonez- znany taniec narodowy tzw. chodzony.

Tancerze wzruszyli wszystkich żywiołowością, entuzjazmem i ułańską fantazją.