Jarosławiec 10
63-000 Środa Wlkp.


+48 61 28 78 903

sekretariat@domseniora.fzk.pl

Ekspozycja rzeźb

04-03-2015

Dom Seniora otacza kilkanaście rzeźb przekazanych dzięki uprzejmości panów doktora Jana Maćkowiaka dyrektora Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Krzysztofa Jakubika ze Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy.

Rzeźba jest najprawdopodobniej najstarszą dziedziną sztuki plastycznej. A to ze względu na jej przestrzenny, zmysłowy i pozbawiony iluzji charakter. Rzeźba jest tu i teraz, w tej rzeczywistości, nie odsyła do innych wymiarów czasu i przestrzeni. Rzeźba niczego nie udaje, jako  wielowymiarowy wyraz emocji, myśli i przekonań artysty rzeźbiarza korespondując z otoczeniem, nakłania odbiorców/ przechodniów do refleksji.

Na pytanie czym jest rzeźba, pan Krzysztof Jakubik ze Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy odpowiada: „Jest to materia wypożyczona od natury, wręcz użyczona, której rzeźbiarz nadał nową formę w procesie twórczym. Mając pierwotną strukturę materii, posiada ona wątek ponadczasowy, duchowy – wątek, który emanuje treścią przekazu twórcy. (…) Artysta rzeźbiarz, użyczając materiały pochodzące od natury, oddaje w pewnym sensie hołd naturze. Przetwarzając te materiały, buduje swój świat, świat indywidualny, świat własnych emocji – swoistej rozmowy na linii nadawca – odbiorca, a jego mową jest rzeźba, która emanuje treścią wypływającą z tej przekształconej materii, tj. z kamienia, drzewa, gliny itp.” Rzeźby umieszczone w otoczeniu Domu Seniora swoim przekazem nawiązują do jego charakteru tworząc niepowtarzalną atmosferę tego miejsca.

Życzymy przyjemnych doznań w chwilach obcowania ze sztuką.